શું રજીસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર વગર આધાર કાર્ડ મળી શકે છે ? | How to Get Aadhaar card without registered mobile number

રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર વગર આધાર ઑનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન શક્ય નથી. જો કે, તમે નીચે આપેલા steps...

ડિજીલોકર માથી કઇ રીતે આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવુ ? | How to Download Aadhaar card From Digilocker ?

Download Aadhaar card From Digilocker: ડિજીલોકર એક તમારા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ ની સેવિંગ છે. આ એપ્લીકેશન...

x